شلف

کد محصول :
152
جنسیت :
فلز و چوب
ابعاد :
سفارشی

برای این ساخت این محصول از چوب طبیعی و فلز استفاده شده است و در ابعاد و رنگهای متنوع قابل ساخت می باشد.